Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định tổ chức lại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội

Ngày 27 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 2239/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội. Theo đó, Cơ sở sẽ có thay đổi về Cơ cấu tổ chức và được bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ. Cụ thể:

 • Về cơ cấu tổ chức: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội có 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:
  1. Phòng Y tế – Phục hồi sức khỏe;
  2. Phòng Tư vấn, giáo dục và Hòa nhập cộng đồng;
  3. Phòng Dạy nghề và Lao động trị liệu;
  4. Phòng Tổ chức Hành chính;
  5. Phòng Quản lý học viên;
  6. Phòng Chăm sóc trẻ em và người có hoàn cảnh đặc biệt.
 • Về nhiệm vụ: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội được giao các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
  1. Tổ chức cai nghiện ma túy cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở.
  2. Quản lý người nghiện ma túy đang trong thời gian lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Phòng, chống ma túy.
  3. Thực hiện việc xác định tình trạng nghiện theo đề nghị của cơ quan lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
  4. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy đối với người tự nguyện cai nghiện.
  5. Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
  6. Tiếp nhận người nghiện ma túy là nữ; tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS; tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội bị nhiễm HIV/AIDS.
  7. Tư vấn các biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú, biện pháp phòng, chống tái nghiện và các chính sách hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; kết nối, tư vấn các dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồng đối với người sau cai nghiện ma túy.
  8. Tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người cai nghiện ma túy nhiễm HIV/AIDS; thông tin, giáo dục, truyền thông và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại cơ sở.
  9. Cử viên chức và người lao động của cơ sở tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ về xác định tình trạng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về tư vấn, cai nghiện ma túy cho người làm công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng theo quy định của cấp có thẩm quyền tại địa phương.
  10. Phối hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu, tham gia nghiên cứu, tổ chức thực nghiệm các mô hình, phương pháp điều trị, cai nghiện, phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy và các hoạt động lao động, lao động trị liệu theo quy định của pháp luật.
  11. Tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường tại cơ sở cai nghiện ma túy và địa bàn trú đóng; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với các chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy; thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở theo quy định.
  12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương tổ chức quản lý, bảo vệ, gìn giữ trật tự, an toàn tại cơ sở và địa bàn trú đóng; phòng, chống thẩm lậu ma túy vào cơ sở.
  13. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo; xây dựng, tổng hợp, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.
  14. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
  15. Tổ chức, cung cấp các dịch vụ phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho người cai nghiện ma túy và hoạt động thăm gặp người thân của người cai nghiện ma túy.
  16. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Chi tiết Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 của UBND thành phố Hà Nội: Xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *