Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội phối hợp với Chi cục PCTNXH Hà Nội và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyên truyền cho cán bộ và học viên về công tác phòng chống ma túy và phòng chống HIV/AIDS


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *