Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Sáng ngày 10/7/2024, Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Cấp ủy cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội. Đồng chí Hoàng Văn Luật – Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Nguyễn Trọng Đức, Phó Bí thư Chi bộ đã nhấn mạnh một số nội dung nổi bật trên mọi mặt công tác:

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chi ủy và tập thể đảng viên Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2024; gắn với với triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2024 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, tập thể đảng viên, viên chức, người lao động đã không ngừng phát huy nội lực, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu và thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

Trong công tác tư tưởng, chính trị: Chi ủy, Chi bộ luôn quan tâm, chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện công tác tư tưởng chính trị cho đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị. Đại đa số đảng viên trong Chi bộ luôn giữ vững lập trường, tư tưởng; nêu cao tính tiền phong gương mẫu, vai trò, trách nhiệm trong công việc; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, duy trì sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ và toàn đơn vị.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng: Chi bộ Cơ sở đã thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, các công việc đều thống nhất từ trên xuống dưới và được bàn bạc công khai, giao cho từng cá nhân, bộ phận thực hiện. Các giải pháp đấu tranh phòng ngừa, khắc phục và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được triển khai thực hiện triệt để trong cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển Đảng được Cấp ủy Chi bộ quan tâm lãnh đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Chi bộ đã kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).

Trong công tác xây dựng chính quyền: Cấp ủy Chi bộ đã lãnh đạo, Chỉ đạo chính quyền thực hiện thành công công tác tổ chức lại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội theo Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 của UBND thành phố Hà Nội. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động được triển khai thực hiện triệt để. Các chế độ, chính sách của cán bộ, học viên được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các hoạt động thu chi trong đơn vị đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Đơn vị không có hiện tượng đơn thư, khiếu nại; không có vụ việc phức tạp phải giải quyết.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trọng Đức- Phó Bí thư Chi bộ thông qua dự thảo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024

Trong công tác  thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cơ sở tổ chức tiếp nhận 623 người cai nghiện. Trong đó, 75 học viên tự nguyện (đạt 57% chỉ tiêu), 270 học viên bắt buộc (đạt 103% chỉ tiêu), 214 người lưu trú tạm thời, 64 người xác định tình trạng nghiện. Công tác tiếp nhận được thực hiện linh hoạt, khoa học, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Công tác cắt cơn, giải độc, khám chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh và các hoạt động tâm lý trị liệu được thực hiện hiệu quả. Cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng được bổ sung, cải tạo và nâng cấp thường xuyên. Các biện pháp chống nóng và cung cấp nước sinh hoạt cho cán bộ và đối tượng được triển khai kịp thời, đồng bộ. Đơn vị tổ chức đa dạng các hoạt động lao động trị liệu theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện sức khỏe của học viên; doanh thu từ tăng gia sản xuất góp phần tạo thu nhập và cải thiện đời sống học viên. Công tác quản lý học viên được tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt; không phát sinh các hiện tượng tiêu cực và các vụ việc phức tạp cần giải quyết. Đơn vị giữ vững an ninh trật tự; đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, an toàn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, đơn vị thường xuyên chăm sóc, nuôi dưỡng cho 52 trẻ em và người có đặc biệt; tổ chức hòa nhập cộng đồng cho 03 trẻ. Công tác khám chữa bệnh, điều trị ARV, chăm sóc sức khỏe và chế độ dinh dưỡng cho trẻ luôn đảm bảo theo đúng chế độ. Hiện tại, sức khỏe trẻ đều ổn định ; không có cháu nào mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội phải chuyển tuyến điều trị; đủ điều kiện tham gia các hoạt động học tập, vui chơi.  

Về công tác thi đua, khen thưởng: Các phong trào thi đua được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, hiệu quả. Trong đó nổi bật là các hoạt động thi đua thực hiện tốt công tác chuyên môn; thi đua theo chuyên đề, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện trọng đại của Ngành. Công tác thi đua đã tạo không khí lao động, học tập hăng say, sáng tạo, sôi nổi trong cán bộ, học viên. Công tác đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua được thực hiện kịp thời; tạo động lực to lớn để mỗi cán bộ, học viên và trẻ em tiếp tục không ngừng nỗ lực phân đấu trong công tác, học tập và rèn luyện. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị có 01 cá nhân được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội tôn vinh vì đã có đóng góp tích cực trong hoạt động công tác xã hội; 01 tập thể và 02 cá nhân được khen thưởng trong đợt thi đua hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6/2024.

Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đồng thời phân tích nguyên nhân, các biện pháp khắc phục và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 6 tháng cuối năm 2024 là chú trọng công tác rèn luyện, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, phẩm chất cách mạng cho cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện với những mục tiêu cụ thể, toàn diện. Cấp ủy Chi bộ quyết liệt triển khai các giải pháp để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của năm 2024. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, viên chức, người lao động năm 2024 được triển khai thực hiện đúng quy định; kịp thời khen thưởng, động viên đảng viên, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm hoặc có những đóng góp được Chi bộ, đơn vị và cấp trên ghi nhận …

Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Luật – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các tổ đảng, đảng viên đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung phần định hướng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ năm 2024.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Luật – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị đề nghị Cấp ủy Chi bộ, các Tổ đảng, đảng viên tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, sức chiến đấu, đóng góp nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Chi bộ cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Cấp ủy, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo chính quyền, phòng chuyên môn, tổ chức đoàn thể khắc phục mọi khó khăn; nâng cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đơn vị và công tác xây dựng Đảng năm 2024; phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua nhằm khơi gợi sự nỗ lực phấn đấu và phát huy sức sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên, trước mắt là các đợt thi đua hưởng ứng ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, Thủ đô, của Ngành và đơn vị; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục phát hiện những nhân tố mới, những quần chúng ưu tú để xây dựng, bồi dưỡng và xem xét đề nghị kết nạp vào Đảng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên và đối tượng tại đơn vị.

Phạm Thu Nhung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *