Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 04/12/2023, Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Cấp ủy và toàn thể 59 đảng viên Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội. Đồng chí Hoàng Văn Luật – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Đức – Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày chi tiết dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Chi bộ. Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Nghị quyết nêu rõ:

Trong năm 2023, Ban Chi ủy và tập thể đảng viên Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong năm. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, tập thể đảng viên, viên chức, người lao động đã không ngừng phát huy nội lực, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu và thực hiện quyết liệt các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Chi bộ đã thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chi bộ duy trì nghiêm túc, nề nếp sinh hoạt Cấp ủy, Chi bộ theo quy định; thường xuyên đổi mới nâng cao hiệu quả sinh hoạt Đảng; ra nghị quyết sát, trúng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cấp ủy, Chi bộ đã làm tốt vai trò, chức năng lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực, hoạt động. Chi bộ tổ chức rà soát nguồn quy hoạch giai đoạn 2020-2025, quy hoạch giai đoạn 2025-2030 đối với Chi ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; kiện toàn Chi ủy viên và chức danh Phó Bí thư Chi bộ; phân công lại nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách của Cấp ủy, Ban Giám đốc đơn vị; thực hiện công tác điều động, luân chuyển vị trí, giao nhiệm vụ đội trưởng, đội phó, tổ trưởng các phòng chuyên môn; cử một số cán bộ tham gia tập huấn, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Trong năm 2023, Chi bộ tổ chức kết nạp 02 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu đã đăng ký với Huyện ủy Ba Vì.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Trong năm 2023, Cấp ủy, Chi bộ đã chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch theo Chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp; hoàn thành xuất sắc một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt; tiếp tục duy trì ổn định, hiệu quả các hoạt động chuyên môn tại đơn vị. Trong năm, đơn vị tổ chức tiếp nhận 331 học viên cai nghiện bắt buộc, 171 học viên cai nghiện tự nguyện, tiếp nhận 358 người vào quản lý lưu trú, cắt cơn, xác định tình trạng nghiện. Trong năm, đơn vị thường xuyên điều trị cai nghiện cho trên 500 lượt người. Cơ sở đã thực hiện tốt công tác cắt cơn giải độc, giáo dục, học nghề, lao động trị liệu, tái hòa nhập cộng đồng người cai nghiện. Công tác quản lý học viên được tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt; không phát sinh các hiện tượng tiêu cực và các vụ việc phức tạp cần giải quyết. Đơn vị giữ vững an ninh trật tự; đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, an toàn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm. Cũng trong năm 2023, đơn vị tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc cho 52 trẻ và người nhiễm HIV. Các cháu được chăm sóc tốt về y tế, tâm lý, dinh dưỡng, kỹ năng sống, văn hóa và học nghề.

Về công tác thi đua, khen thưởng: Để tạo động lực to lớn cho tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động luôn nỗ lực cố gắng, phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, Chi bộ thường xuyên phát động các phong trào thi đua trong toàn đơn vị. Tiêu biểu như các phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước, Thủ đô, của ngành gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phát động phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tổ chức các cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; thi viết sáng kiến kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu  quả trong thực hiện nhiệm vụ….

 Bên cạnh đó, đơn vị luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện do Sở LĐTB&XH Hà Nội và huyện Ba Vì phát động. Trong năm, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt vận động ủng hộ, lồng ghép với các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn của năm và nhiệm kỳ 2020-2025; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Về lãnh đạo các đoàn thể: Chi ủy, Chi bộ luôn đưa ra Nghị quyết, kịp thời định hướng đoàn thể hoạt động sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị và phát huy tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của mỗi đoàn thể; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028; kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn, Ban nữ công, Hội Cựu chiến binh Cơ sở. Các tổ chức đoàn thể đã phối hợp tốt với chính quyền, khắc phục hạn chế, khó khăn, duy trì đoàn thể hoạt động ổn định, hiệu quả. Trong năm 2023, 03/03 đoàn thể được cấp trên đánh giá xếp loại mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chi đoàn Thanh niên được Huyện đoàn Ba Vì khen thưởng.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trọng Đức – Phó Bí thư Chi bộ thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết cũng thẳng thắn nhận định một số hạn chế, khuyết điểm và đưa ra các giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo; góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâmnăm 2024, Nghị quyết nhấn mạnh: Chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết năm 2024 đã đề ra; triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô trong năm 2024. Đồng thời, bám sát chương trình công tác toàn khóa của Chi bộ, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Huyện ủy Ba Vì, Ban giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội giao, Chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác; tập trung lãnh đạo toàn diện các hoạt động của đơn vị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết và các nhiệm vụ cấp trên giao; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đoàn thể đạt hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Thảo luận về Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Chi bộ, các đồng chí đảng viên đã nhất trí cao về kết quả nổi bật trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác lý luận chính trị, công tác tư tưởng trong toàn Chi bộ; từ đó đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động; góp phần vào thực hiện các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm. Các ý kiến cũng phân tích, làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế cũng như những nội dung cần bổ sung làm rõ thêm những luận điểm Nghị quyết đã nêu.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Luật – Bí thư Chi bộ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Luật – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị khẳng định: Những thành tích đạt được trong năm 2023 của Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội chính là kết quả từ sự sự cố gắng, tinh thần đoàn kết, nhất trí và sự tập trung xây dựng cao độ của tập thể Cấp ủy, đảng viên trong Chi bộ. “Trong năm 2024, mặc dù còn rất nhiều nhiệm vụ phải thực hiện và nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua, nhưng tôi tin tưởng và mong muốn rằng, các đồng chí hãy tiếp tục nỗ lực hơn nữa, nâng cao sức chiến đấu, tinh thần nhiệt huyết, đồng lòng, chia sẻ để cùng với Cấp ủy Đảng, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và thời gian tiếp theo”- Đồng chí Hoàng Văn luật khẳng định.

Tại Hội nghị, Cấp ủy chi bộ đã trao thưởng cho 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; đồng thời biểu dương 01 đảng viên Huyện ủy Ba Vì tặng Giấy khen vì đã có 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023;

triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

 

   Phạm Thu Nhung

  Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *