Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 tổ chức các hoạt động vui chơi, văn nghệ, thể thao giao lưu cán bộ, học viên và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2023)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *