Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội phối hợp với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội truyền thông mô hình điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại xã Tam Hiệp và TT. Văn Điển- Thanh Trì- Hà Nội

Thực hiện kế hoạch 1759/ KH-SLĐTBXH ngày 04.5.2023 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị truyền thông, tập huấn mô hình “sđiểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng” năm 2023, trong hai ngày 07 và 08/6/2023 Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội phối hợp với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội truyền thông mô hình điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại xã Tam Hiệp và TT. Văn Điển- Thanh Trì- Hà Nội.

Có mặt tại buổi truyền thông có đồng chí Hoàng Văn Huệ -Phó phòng Lao động thương binh xã hội huyện Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Đình Sơn, đồng chí Hà Thị Yến -Chuyên viên Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội, các đồng chí cán bộ tổ Tư vấn cộng đồng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội, cùng các ban ngành địa phương cấp xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố và đặc biệt sự tham gia của người sử dụng trái phép chất ma túy, người đang điều trị cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, người điều trị thuốc thay thế và người sau cai cùng gia đình người nghiện ma túy tại xã Tam Hiệp và Thị trấn Văn Điển huyện Thanh Trì.

Tại buổi truyền thông đồng chí Nguyễn Đình Sơn- Chuyên viên chi Cục PCTNXH Hà Nội đã có bài báo cáo trình bày về tổng quan tình hình tệ nạn ma túy và công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội và địa phương huyện Thanh Trì; những quy định mới về Luật phòng chống ma túy, Thông tư, Nghị định hướng dẫn về công tác cai nghiện và quản lý sau cai.

Có mặt tại Hội nghị đồng chí Hà Thị Yến- Chuyên viên Chi cục PCTNXH giới thiệu về các mô hình điểm Tư vấn cộng đồng chăm sóc, điều trị nghiện ma túy tại các xã, phường, thị trấn. Đồng chí cũng phân tích rõ ý nghĩa, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của điểm tư vấn và những kết quả đã đạt được trong triển khai mô hình Điểm tư vấn giai đoạn 2021-2023.Tại buổi tuyên truyền đồng chí phân tích rõ những lợi ích mà người nghiện ma túy tham gia điểm tư vấn cộng đồng sẽ được hưởng từ sự hỗ trợ của các điểm tư vấn. Đó là sự hỗ trợ cả về chăm sóc sức khỏe, điều trị, phòng chống tái nghiện và tư vấn hỗ trợ các vấn đề liên quan đến công tác cai nghiện ma túy, người nghiện ma túy tại địa phương.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Sơn và đồng chí Hà Thị Yến- Chuyên viên Chi cục PCTNXH Hà Nội báo cáo tại Hội nghị

Sau phần trình bày của các đồng chí báo cáo viên là phần thảo luận, trao đổi và giao lưu của các đại biểu và người nghiện ma túy đang có mặt tại Hội nghị. Tại Hội nghị cán bộ các ban ngành xã, thôn xóm và người nghiện ma túy cũng đã trao đổi và đặt câu hỏi các vấn đề liên quan đến công tác cai nghiện và điểm Tư vấn cộng đồng và đã được chuyên viên Chi cục và cán bộ Cơ sở tư vấn, giải đáp đầy đủ, chi tiết.

Ảnh: Các đồng chí chuyên viên chi cục và cán bộ Cơ sở, đại diện các đoàn thể và giao lưu trao đổi tại buổi truyền thông

Có mặt buổi tuyên truyền, đồng chí Hoàng Văn Huệ – Phó phòng Lao động huyện Thanh Trì đã có bài phát biểu cảm ơn đến Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội và đại diện các ban ngành, đoàn thể cùng người sử dụng trái phép chất ma túy và gia đình trên địa bàn 2 xã thuộc huyện Thanh Trì đã có mặt tại buổi tuyên truyền có ý nghĩa rất thiết thực cần thiết này. Đồng chí cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp của Chi cục PCTNXH và Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 và sự phối hợp tốt của các ban ngành, đoàn thể và đặc biệt là người nghiện ma túy trên địa bàn đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền và có mặt đông đủ tại buổi truyền thông.

Đồng chí nhấn mạnh việc thành lập các điểm Tư vấn cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn là việc làm có ý nghĩa quan trọng hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống ma túy và hỗ trợ người nghiện ma túy các địa phương. Với sự phối hợp tốt của các ban ngành, mô hình tư vấn sẽ là điểm đến đáng tin cậy cho người nghiện ma túy khi cần tư vấn, hỗ trợ.Thực tế cho thấy từ năm 2021- 2023 các điểm tư vấn tại huyện Thanh Trì đã phát huy hiệu quả tốt. Đồng chí mong muốn  tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chi cục Phòng Chống tệ nạn xã hội Hà Nội, sự phối hợp tốt với Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 và các ban ngành, đoàn thể các xã, phường, thị trấn để các điểm tư vấn cộng đồng tại huyện Thanh Trì ngày càng phát triển lớn mạnh và hoạt động hiệu quả, công tác phòng chống ma túy tại các địa phương ngày càng tốt hơn.

Ảnh: Hoạt động truyền thông có sự tham gia đầy đủ các ban ngành và người nghiện ma túy

Hoạt động truyền thông mô hình điểm Tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Thanh Trì- Hà Nội là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp các ban ngành, đoàn thể người nghiện ma túy hiểu được quan điểm mới về công tác phòng chống ma túy của Đảng và Nhà nước và giúp người nghiện ma túy biết đến các điểm Tư vấn cộng đồng để nhận được sự hỗ trợ khi cần thiết, đây cũng là một bước đệm để xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 và các phường xã huyện Thanh trì để cùng nhau chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy./.

Trần Thị Thúy Hằng- Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *