Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội tổ chức cho thân nhân người cai nghiện vào thăm nơi ăn ở, nơi sản xuất tại Cơ sở ngày 20/6/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *